Bắt các Email không tồn tại gửi tới email domain host cPanel với Default Address

Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn về cấu hình Email trong host cPanel | July 16, 2016 | Leave a comment

Phần 1: Giới thiệu tính năng Default Address (địa chỉ mặc định) trong cPanel

Đây là một công cụ được tạo ra với mục đích giữ lại tất cả những Email không hợp lệ gửi tới domain của  bạn. Nghĩa là các email mang tên miền của bạn mặc dù email đó chưa được tạo (không tồn tại). Giao  diện của tính năng Default Address cho phép bạn thiết lập một địa chỉ mặc định (Default Address), địa chỉ này sẽ “bắt” (catch) – thu nhận tất cả những Email được gửi tới những địa chỉ không hợp lệ trên domain của bạn (Ví dụ như một Email được gửi tới địa chỉ không chính xác, …..). Giao diện này cũng cho phép bạn tùy chỉnh cách mà Default Address xử lý các thư bắt được. Việc tạo ra một địa chỉ mặc định rất có ích trong trường hợp muốn thu gom những Email “lang thang” trên domain của bạn, tuy nhiên việc đó cũng có nghĩa là thu gom cả thư rác hay những Email spam.

Để  truy cập giao diện của tính năng, các bạn đăng nhập vào cPanel sau đó chọn Default Address trong mục Email. (Xem hình)

Truy cập Default Address trong cPanel

Truy cập Default Address trong cPanel

Phần 2: Thiết lập Default Address

Các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

 1. Chọn domain mà bạn muốn thiết lập Default Address
 2. Chọn một trong các tùy chọn ở dưới (Click Advanced Options) để có thêm tùy chọn.
  – Discard the email while your server processes it by SMTP time with an error message: Chọn tùy chọn này để gửi một thông báo lỗi cho người gửi. Nhập thông báo bạn muốn hiển thị cho người gửi vào ô Failure Message (seen by sender).
  – Forward to Email Address: Chuyển tiếp các thư này đến một địa chỉ Email khác. Nhập địa chỉ đó hoặc tên đăng nhập tài khoản cPanel của bạn vào ô Forward to Email Address
  – Forward to your system account: Tùy chọn này để chuyển tiếp các Email “bắt” được tới system account.
  – Pipe to a Program: Chọn tùy chọn này để chuyển tiếp các thư tới một chương trình mà đường dẫn của nó được bạn chỉ ra trong khung phía dưới.
  – Discard (Not Recommended): Nếu bạn chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ xóa các thư “bắt” được đồng thời không đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc đó. Tùy chọn này không được khuyến cáo với lý do người gửi sẽ không có cách nào để biết về tình trạng của Email mà mình đã gửi đi.
 3. Click Change

  Thiết lập Default Address trong cPanel

  Thiết lập Default Address trong cPanel

Như vậy là các bạn đã thiết lập xong một Default Address

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *