Cách chặn email spam với Apache SpamAssassin của cPanel

Câu hỏi thường gặp - Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn về cấu hình Email trong host cPanel | July 31, 2016 | Leave a comment

Bước 1: Enable Apache SpamAssassin

Enable SpamAssassin Email trong cPanel

Enable SpamAssassin Email trong cPanel

Enable Apache SpamAssassin thành công

Enable Apache SpamAssassin thành công

Bước 2: Chọn điểm đánh giá (spamassassin score) một Email là spam

Nếu bạn chưa hiểu spamassassin score là gì? Hãy đọc bài viết của tôi về spamassassin score tại đây

OK, giờ hãy chọn điểm đánh giá (spamassassin score) trong phần filters

đánh giá (spamassassin score)

Chọn điểm đánh giá (spamassassin score)

Sau đó, ấn Auto-Delete Spam để hệ thống tự đọng xóa những email được rate là spam khi có điểm số lớn hơn hoặc bằng điểm đã chọn.

Bước 3: Cấu hình danh sách trắng – đen cho Apache SpamAssassin™

– Blacklist (danh sách đen): Tính năng trong mục này cho phép bạn cấu hình chỉ định các dạng địa chỉ emai được cho là spam, các email này sẽ được lưu vào danh sách đen – blacklist và SpamAssassin sẽ lập tức đánh dấu email này là spam mà không cần phải xem xét bất cứ điều kiện nào khác. Quy tắc ở đây là sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều ký tự và dấu ? để đại diện cho một ký tự.

Ví dụ muốn cấm tất cả  những email có email domain là abc.cn ta điền như hình dưới

Cấm theo đại diện nhiều ký tự

Cấm theo đại diện nhiều ký tự

Tương tự để cấm đại diện một lý tự

Cấm đại diện một ký tự

Cấm đại diện một ký tự

Theo đó, email sale@abc.com sẽ bị cấm, còn email scale@abc.com sẽ không bị cấm

– Whilelist (danh sách trắng hay còn gọi là danh sách ngoại lệ): Các email được cấu hình chỉ định là whilelist sẽ được SpamAssassin bỏ qua và không bao giờ được xem là spam. Phương thức cấu hình tương tự như cấu hình ở mục blacklist, không có gì khác cả.

Chúc các bạn thành công! nếu có thắc mắc, hãy comment phía dưới để cùng thảo luận nhé!

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *