Hướng dẫn cài wordpress làm blog hoăc tin tức trên host cPanel

Câu hỏi thường gặp - Hướng dẫn các chức năng bổ sung của cPanel - Hướng dẫn cơ bản | July 31, 2016 | Leave a comment

Bài viêt sau sẽ hướng dẫn các ban cài blog từ cPanel môt cách đơn giản nhất mà không phải qua các bước rất lằng nhằng như thông thường: tải code wordpress từ trang chủ của wordpress, upload code lên host, tao database, sửa file config,…

Bước 1:

Đăng nhâp cPanel và vào phần WordPress trong muc: Softaculous Apps Installer

Truy câp trình cài wordpress từ cPanel

Truy câp trình cài wordpress từ cPanel

Bước 2:

Ấn vào Install Now

Ấn vào Install Now

Ấn vào Install Now

Bước 3:

Điền các thông tin về Blog đinh tao:

Choose Protocol: Chon qiao thức https:// hay https://www hay https:// hay https://www
Choose Domain: Chon Domain chay Blog đang cài
In Directory: Thư muc đinh cài wordpress

Site Name : Tên của Blog

Site Description Mô tả blogm của ban
Admin : Tên đăng nhâp tài khoản admin của blog

Admin Password : Mât khẩu tài khoản admin

Admin Email : Email tài khoản admin

Select Language: Chon ngôn ngữ cho trang của ban

 

Select Theme: Chon giao diên cho trang của ban

Cách điền thông tin cài wordpress trên cPanel

Cách điền thông tin cài wordpress trên cPanel

Sau đó ấn Install để bắt đầu cài đăt

Bước 4:

Chờ hê thống chay cho đến khi cài xong

Chờ hê thống chay cho đến khi cài xong

Chờ hê thống chay cho đến khi cài xong

Khi cài xong sẽ có thông báo thành công và link đăng nhâp admin, lin site của ban

Khi cài xong sẽ có thông báo thành công

Khi cài xong sẽ có thông báo thành công

Chúc các ban thành công!

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *