Hướng dẫn về cấu hình Email trong host cPanel

Cách tạo email domain – Email thương hiệu riêng theo tên miền trong Cpanel

Cách tạo email domain – Email thương hiệu riêng theo tên miền trong Cpanel

Bạn có muốn một email  mang thương hiệu riêng như admin@cpanel.edu.vn, sale@cpanel.edu.vn, marketing@cp...
June 2, 2016 2639 Reads Leave a comment