Hướng dẫn về cấu hình Tên miền (Domain) trong host cPanel

Bảo mật thông tin website với giao thức SSL/TLS trong cPanel (Phần 3)

Bảo mật thông tin website với giao thức SSL/TLS trong cPanel (Phần 3)

Bây giờ, bạn đã có trong tay khóa riêng cùng với chứng thực “hàng thật” có kèm khóa công kh...
July 24, 2016 727 Reads Leave a comment
Bảo mật thông tin website với giao thức SSL/TLS trong cPanel (Phần 2)

Bảo mật thông tin website với giao thức SSL/TLS trong cPanel (Phần 2)

Qua bài viết số một, các bạn đã biết cách tạo ra một khóa cá nhân, upload và thực hiện các thao tác...
July 24, 2016 594 Reads Leave a comment
Bảo mật thông tin website với giao thức SSL/TLS trong cPanel (Phần 1)

Bảo mật thông tin website với giao thức SSL/TLS trong cPanel (Phần 1)

Phần 1: Giao thức SSL/TLS là gì SSL (Secure Sockets Layer – Tầng ổ bảo mật) và TLS (Transport Layer Securi...
July 24, 2016 907 Reads Leave a comment
Hướng chuyển tiếp Email đến sever nào đó (Mail Exchanger) với MX Entry của cPanel

Hướng chuyển tiếp Email đến sever nào đó (Mail Exchanger) với MX Entry của cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng MX Entry Sử dụng tính năng MX Entry (Mail Exchanger – chuyển đổi Email) để...
June 29, 2016 1322 Reads Leave a comment
Hướng dẫn sử dụng chức năng Simple Zone Editor để tạo bản ghi DNS

Hướng dẫn sử dụng chức năng Simple Zone Editor để tạo bản ghi DNS

Phần 1: Tổng quan về Simple Zone Editor DNS (Domain Name System) – Hệ thống tên miền – là một thành phần...
June 29, 2016 953 Reads Leave a comment
Hướng dẫn sử dụng chức năng Redirects (chuyển hướng trang) của cPanel

Hướng dẫn sử dụng chức năng Redirects (chuyển hướng trang) của cPanel

Phần 1: Tổng quan về Redirects (chuyển hướng domain) Giao diện Redirects cho phép bạn chuyển tất cả lượt...
June 19, 2016 1584 Reads Leave a comment
Hướng dẫn tạo trang web tĩnh với chức năng Site Publisher của cPanel

Hướng dẫn tạo trang web tĩnh với chức năng Site Publisher của cPanel

Nếu bạn không phải là lập trình viên? Bạn không có kiến thức về lập trình, thiết kế và bảo mật? Như...
June 18, 2016 918 Reads Leave a comment
Cách thêm tên miền con – Subdomain trong cPanel

Cách thêm tên miền con – Subdomain trong cPanel

Nếu như ví von rằng Hosting là nhà của bạn , Domain là cánh cổng để đi vào nhà bạn thì Subdomain chính là cánh cổng p...
June 3, 2016 751 Reads Leave a comment
Cách thêm Alias Domain (Tên miền ánh xạ) trong Host Cpanel

Cách thêm Alias Domain (Tên miền ánh xạ) trong Host Cpanel

Khi ban muốn chạy 2 hay nhiều domain cho cùng một trang web, bạn sẽ dùng đến Alias domain. Bài viết này sẽ hướng dẫn...
June 2, 2016 1488 Reads Leave a comment
Cách thêm một domain mới (Addon domain) cho host Cpanel

Cách thêm một domain mới (Addon domain) cho host Cpanel

Có hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn đó là: Alias domain là thêm domain để chạy nhiều domain cho cùng 1 trang web trên cù...
June 2, 2016 3003 Reads Leave a comment