Hướng dẫn về cấu hình Tên miền (Domain) trong host cPanel

Cách thêm một domain mới (Addon domain) cho host Cpanel

Cách thêm một domain mới (Addon domain) cho host Cpanel

Có hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn đó là: Alias domain là thêm domain để chạy nhiều domain cho cùng 1 trang web trên cù...
June 2, 2016 6163 Reads Leave a comment