Hướng dẫn về cơ sở dữ liệu (Database) trên cPanel

Cách chuyển toàn bộ website từ host cPanel cũ sang host cPanel mới

Cách chuyển toàn bộ website từ host cPanel cũ sang host cPanel mới

Đa số trong chúng ta ít nhiều hẳn đều có tư tưởng sính ngoại, hàng tây tốt hơn hàng việt. Riêng dịch vụ hosting thì m...
August 25, 2016 3421 Reads Leave a comment
Cách chuyển toàn bộ website từ host Direct Admin sang host cPanel

Cách chuyển toàn bộ website từ host Direct Admin sang host cPanel

Có bạn nào thích dùng host cPanel hơn host Direct admin như tôi không? Có thể vì bây giờ bạn mới nhận ra dùng host cP...
August 25, 2016 4254 Reads Leave a comment
Cách import cơ sở dữ liệu (database) mysql tích hợp cùng host cPanel

Cách import cơ sở dữ liệu (database) mysql tích hợp cùng host cPanel

Bài viết này sẽ giúp các bạn nhập (Import) một cơ sở dữ liệu đã có vào một database đã tạo sẵn thông qua cPanel. Đầu...
August 21, 2016 2251 Reads Leave a comment
Hướng dẫn sử dụng Remote MySQL – Host một nơi, Data một nơi

Hướng dẫn sử dụng Remote MySQL – Host một nơi, Data một nơi

Nếu bạn là một lập trình viên chuyên nghiệp, bạn quan tâm và tìm hiểu đến bảo mật thì bạn sẽ thấy  với các website lớ...
June 11, 2016 4147 Reads Leave a comment
Hướng dẫn trình tạo bộ cơ sở dữ liệu MySQL (Database và User)

Hướng dẫn trình tạo bộ cơ sở dữ liệu MySQL (Database và User)

Có lẽ bạn nào đã từng dùng cPanel thì cũng quen với các tạo database và user cho database bằng phương p...
June 10, 2016 2285 Reads Leave a comment
Cách tạo backup và tải backup Full website trên Cpanel

Cách tạo backup và tải backup Full website trên Cpanel

Cách tạo backup và tải backup Full website trên Cpanel   Để tạo và tải backup trên cpanel các bạn làm theo các b...
June 2, 2016 4644 Reads Leave a comment
Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu (Database) để up file sql trong host Cpanel

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu (Database) để up file sql trong host Cpanel

  Bài viết gồm 2 phần tương ứng với hai điều các bạn cần hiểu được sau khi đọc bài viết này: Cách tạo một cơ sở...
June 2, 2016 4339 Reads Leave a comment