Hướng dẫn cơ bản

Hướng chuyển tiếp Email đến sever nào đó (Mail Exchanger) với MX Entry của cPanel

Hướng chuyển tiếp Email đến sever nào đó (Mail Exchanger) với MX Entry của cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng MX Entry Sử dụng tính năng MX Entry (Mail Exchanger – chuyển đổi Email) để...
June 29, 2016 2312 Reads Leave a comment
Hướng dẫn sử dụng chức năng Simple Zone Editor để tạo bản ghi DNS

Hướng dẫn sử dụng chức năng Simple Zone Editor để tạo bản ghi DNS

Phần 1: Tổng quan về Simple Zone Editor DNS (Domain Name System) – Hệ thống tên miền – là một thành phần...
June 29, 2016 1713 Reads Leave a comment
Tự động trả lời tin nhắn email với tính năng Auto Responders của host cPanel

Tự động trả lời tin nhắn email với tính năng Auto Responders của host cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng Auto Responders (Tự động hồi đáp) Cấu hình một tài khoản Email của bạn để có thể tự độ...
June 29, 2016 1149 Reads Leave a comment
Hướng dẫn tạo và sử dụng kết nối SSH với SSH Access của cPanel

Hướng dẫn tạo và sử dụng kết nối SSH với SSH Access của cPanel

Phần 1: Giới thiệu về SSH và tính năng SSH Access SSH là một chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử d...
June 28, 2016 1700 Reads Leave a comment
Hướng dẫn tiết kiện băng thông với Hotlink Protection của cPanel

Hướng dẫn tiết kiện băng thông với Hotlink Protection của cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng Hotlink protection Hotlink là gì? Hotlink là một thuật ngữ chỉ hành động...
June 28, 2016 1024 Reads Leave a comment
Hướng dẫn xem lại những lỗi xảy ra với Errors Log của cPanel

Hướng dẫn xem lại những lỗi xảy ra với Errors Log của cPanel

Phần 1: Khái quát tính năng Errors Log (Bản lưu lại những lỗi xảy ra) Nghe qua tên thì các bạn chắc đã hiê...
June 25, 2016 1027 Reads Leave a comment
Quản lý nguồn truy cập website của bạn thông qua host cPanel

Quản lý nguồn truy cập website của bạn thông qua host cPanel

Phần 1: Tổng quan chức năng hiển thị những truy cập cuối (Latest Visitors) trong cPanel Tính năng Latest Vis...
June 25, 2016 1198 Reads Leave a comment
Hướng dẫn tự động chuyển tiếp email với chức năng Forwarders Email của cPanel

Hướng dẫn tự động chuyển tiếp email với chức năng Forwarders Email của cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng chuyển tiếp thư Tính năng chuyển tiếp thư cho phép một địa chỉ Email có...
June 20, 2016 1542 Reads Leave a comment
Hướng dẫn sử dụng chức năng Redirects (chuyển hướng trang) của cPanel

Hướng dẫn sử dụng chức năng Redirects (chuyển hướng trang) của cPanel

Phần 1: Tổng quan về Redirects (chuyển hướng domain) Giao diện Redirects cho phép bạn chuyển tất cả lượt...
June 19, 2016 2821 Reads Leave a comment
Hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục web trên host cPanel  (Directory Privacy)

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho thư mục web trên host cPanel (Directory Privacy)

Phần 1: Tổng quan về Directory Privacy (Thư mục riêng tư) trong cPanel Tính năng này cho phép bạn thiết lập mật khẩu...
June 18, 2016 3070 Reads Leave a comment