Hướng dẫn sử dụng chức năng Simple Zone Editor để tạo bản ghi DNS

Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn về cấu hình Tên miền (Domain) trong host cPanel | June 29, 2016 | Leave a comment

Phần 1: Tổng quan về Simple Zone Editor

DNS (Domain Name System) – Hệ thống tên miền – là một thành phần của Internet cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống tên miền (DNS) cho phép phân chia tên miền để quản lý và nó chia hệ thống tên miền thành các vùng (Zone), trong vùng quản lý tên miền được phân chia đó. Trong  vùng chứa thông tin vê miền cấp thấp hơn, có khả năng chia thành các vùng cấp thấp hơn và phân quyền cho các DNS Server khác quản lý. Zone files là những tập tin lưu thông tin của Zone. Hệ thống DNS sử dụng các Zone files trên sever để chuyển tên miền sang địa chỉ IP.

Có nhiều kiểu Record (bản ghi) khác nhau trong Zone files, giao diện này cho phép bạn tạo và xóa A Records  và CNAME records (Phần 2 sẽ trình bày chi tiết về 2 loại bản ghi này)

Phần 2: Tạo và xóa một bản ghi

2.1 Tạo một A record (Address Record)

A record là một bản ghi của DNS có tác dụng chuyển Hostname thành địa chỉ 32-bit IPv4. A record rất hữu ích với lí do nó cho phép DNS servers nhận dạng, định vị website của bạn và các dịch vụ khác nhau trên internet. Nếu không có một A record thích hợp, các lượt truy cập tới website của bạn sẽ không thể thực hiện.

Để tạo một A record, các bạn làm theo những bước dưới dây

  1. Truy cập công cụ Simple Zone Editor (Sau khi đăng nhập cPanel, chọn Simple Zone Editor trong mục Domains)
  2. Nếu bạn có nhiều hơn một domain, chọn domain mà bạn muốn trong mục Select a domain.
  3. Nhập tên và địa chỉ vào ô tương ứng
  4. Click Add an A record. (Xem hình)
Tạo A records trong cPanel

Tạo A records trong cPanel

2.2 Tạo một CNAME record (Canonical Name Record)

CNAME record tạo tên bí danh (alias) trỏ vào Server Hosting website đó. Thông thường thì máy tính trên Internet có nhiều dịch vụ như Web Server, FTP Server, Chat Server, …. Để lọc hay nói nôm na là kiểm soát, CNAME Record đã được sử dụng.

Để  tạo một CNAME record, các bạn thực hiện như sau

  1. Thực hiện bước 1 và 2 của mục 2.1
  2. Nhập tên và CNAME vào ô tương ứng
  3. Click Add CNAME record. (Xem hình)
Tạo CNAME record trong cPanel

Tạo CNAME record trong cPanel

2.3 Xóa một bản ghi

Thực hiện bước 1 của mục 2.2. Những bản ghi được tạo từ mục 2.1 và 2.2 sẽ xuất hiện ở bảng User-Defined Records. Tìm bản ghi mà bạn muốn xóa trong bảng này, click vào biểu tượng thùng rác. Ấn Delete để xác nhận hành động xóa.

 

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *