Hướng dẫn tiết kiện băng thông với Hotlink Protection của cPanel

Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn về quản lý tập tin (Files) trên cPanel | June 28, 2016 | Leave a comment

Phần 1: Tổng quan về tính năng Hotlink protection

Hotlink là gì? Hotlink là một thuật ngữ chỉ hành động đặt link trực tiếp đến một file nào đó trên trang web của người khác. Như vậy, các tập tin lưu trên host của bạn sẽ hiển thị trên các website khác, ảnh hưởng đến tài nguyên của máy chủ và băng thông của host. tính năng Hotlink protection có tác dụng ngăn chặn hành động đó. Để hiểu rõ hơn về tính năng và cách sử dụng của tính năng này, mời các bạn đọc tiếp phần 2

Phần 2: Bât – Tắt tính năng Hotlink Protection

2.1 Kích hoạt tính năng Hotlink Protection

Các bạn thực hiện theo hướng  dẫn dưới đây

– Đăng nhập vào cPanel

– Từ bảng điểu khiển chính của cPanel, tìm đến mục Security, chọn Hotlink Protection. Màn hình hiện ra như hình dưới.

Giao diện tính năng Hotlink Protection trong cPanel

Giao diện tính năng Hotlink Protection trong cPanel

– Nhập các thông tin cần thiết  vào khung:

  • URLs to allow access: Điền những URL mà bạn cho phép truy cập các file của bạn từ đó
  • Block direct access for the following extensions (comma-separated): Phần mở rộng của những file mà bạn muốn áp dụng tính năng Hotlink Protection. Nếu bạn muốn áp dụng tính năng này đối với nhiều hơn một định dạng, ngăn cách những định dạng đó bởi dấu phẩy (“,”)

– Tích vào dòng Allow direct requests (for example, when you enter the URL of an image in a browser) nếu muốn cho phép truy cập file đó bằng cách nhập trực tiếp URL của file vào trình duyệt.

– Nếu bạn muốn tự động chuyển hướng đến một URL nào đó khi các file của mình được truy cập từ một trang không nằm trong danh sách ở trên. Nhập URL mà bạn muốn chuyển tới vào ô Redirect the request to the following URL sau đó nhấn Submit. Nếu không, để trống ô này, nhấn Enable để kích hoạt tính năng.

Kích hoạt thành công tính năng Hotlink Protection trong cPanel

Kích hoạt thành công tính năng Hotlink Protection trong cPanel

Nếu màn hình hiện ra như hình trên, điều đó nghĩa là bạn đã thành công. Nhấn Go Back để trở về  giao diện chính của tính năng Hotlink Protection Hoặc nhấn nút Home để  trở về màn hình điều khiển chính của cPanel.

2.2 Hủy kích hoạt tính năng Hotlink Protection

– Các bạn thực hiện như bước 1 và bước 2 của phần 2.1. Sau khi truy cập vào giao diện Hotlink Protection, nút Enable ở phần trước đã biến thành Disable. Nhấn nút này  để tắt tính năng chặn hotlink. Nếu thành công, màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ “Hotlink Protection Disabled!”.

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *