Hướng dẫn truy cập ổ đĩa web từ máy tính với Web Disk của cPanel

Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn về quản lý tập tin (Files) trên cPanel | June 15, 2016 | Leave a comment

Phần 1: Tổng quan về  Web Disk của cPanel.

Công nghệ phát triển luôn đi đôi với sự đồng bộ hóa. Trong lĩnh vực Domain – hosting cũng vậy, các nhà cung cấp luôn tìm cách để giúp cho việc truyền tải các file giữa sever và máy tính của các admin một cách dễ dàng và thuân tiện nhất. Hãy hình dung khi bạn muốn up file lên host, bạn phải bật trình duyệt web lên, đăng nhập tên miền hoặc ip thông qua cổng 2083, Ấn vào File manager, tìm đến thư mực cần up, chọn file lại tiếp tục Brown tìm tìm bới bới trong máy tính để tìm đc file rồi mới up đc . Nhưng thay vì thực hiện chừng ấy bước, với Web Disk bạn chỉ cần bât thư mục đã kết nối sẵn khi tải từ host cPanel về, đăng nhập, tìm file, coppy => Paste => Xong! Bài này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Web Disk để làm được điều đó.

Truy cập webdisk trong cPanel

Truy cập webdisk trong cPanel

Phần 2: Tài khoản Web Disk chính.

cPanel luôn tạo cho bạn một tài khoản Webdisk mặc định, tài khoản này có thông tin trùng với thông tin đăng nhập host cPanel của bạn. Và tài khoản này có toàn quyền truy cập các thư mục.

Chú ý: Bạn không thể xóa tài khoản mặc định này.

Tài khoản Web Disk chính có ba đặc điểm sau:

 1.  Tài khoản này có tên đăng nhập giống như tài khoản đăng nhập cPanel.
 2. Tài khoản này có đặc quyền truy cập vào thư mục root trên host của bạn.
 3. Tài khoản này không thể bị xóa.
Tạo một tài khoản Wendisk Account trong host cPanel

Tài khoản Main Web disk Account trong host cPanel

Phần 3: Tạo một tài khoản Web Disk mới.

Tạo một tài khoản WebDisk trong cPanel hosting

Tạo một tài khoản WebDisk trong cPanel hosting

Hãy làm theo các bước sau để tạo một tài khoản Web Disk mới trên host cPanel.

Bước 1: Nhập các thông tin trong mẫu:

Khi nhập tên tài khoản, bạn có thể chọn các Domain (Phần sau @) trong phần Domain. Các Domain này bao gồm tất cả các Main Domain, Alias Domain, Add-on Domain và Sub Domain đã add trong host cPnael của bạn.

 

Bước 2: Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu:

Bước 3: Chọn quyền cho tài khoản:

Read-Write — Toàn quyền truy cập, sửa, xóa file trong các thư mục.

Read-Only — Chỉ cho phép đọc, tải về, và liệt kê danh sách.

 

Bước 4: Nếu bạn sử dụng các hệ điều hành Windows® Vista, Windows® 7, or Windows® 8, hãy Bật “Digest Authentication”.

 

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng SSL thì không cần bật.

Bước 5: Ấn “Create”.

Phần 4: Khoản lý các tài khoản Web Disk.

Giao diện tài khoản Webdisk của cPanel như hình dưới:

Quản lý tài khoản Web Disk trong host cPanel

Quản lý tài khoản Web Disk trong host cPanel

Mục Webdisk Acount Manager này sẽ giúp quản lý các thông tin sau:

Thông tin
Giải thích ý nghĩa
Login Tên đăng nhập của tài khoản Web Disk.
Directory
 • Ấn vào đường dẫn tới thư mục để tới thư mục đó.
 • Ấn vào biểu tượng cái bút để sửa đường dẫn của thư mục mà tài khoản trên .
 • Ấn vào hình ổ khóa để tới trang cài đặt mật khẩu cho thư mục web (Directory Privacy) tạo hoặc xóa tài khoản truy cập thư mục web.

  Chú ý: Mật khẩu này là đặt mật khẩu cho truy cập từ phía người dùng truy cập trang web, chứ nó không liên quan gì tới quyền truy cập của tài khoản Web Disk cả.

Các tác vụ
 • Ấn vào  Enable Digest Authentication để bật mã hóa Digest Authentication như đã nói ở phần trên. Bạn phải nhập mật khẩu để làm điều này.
 • Ấn vào Change Password để đổi mật khẩu tài khoản Web Disk .
 • Ấn  Delete và xác nhận để xóa tài khoản  Web Disk.
 • Ấn vào  Biểu tượng bánh răng  để thay đổi quyền của tài khoản Web Disk. Gồm 2 quyền sau thay đổi qua lại sau mỗi lần ấn.
  • Read-Write — Cho phép toàn quyền truy cập dữ liệu trong các thư mục.
  • Read-Only — Chỉ cho phép đọc, tải, và liệt kê danh sách các tập tin trong thư mục.

Chúc các bạn thành công!

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *