long - August 1, 2018

file của mình nén ra .zip upload lên mà chả có tác dụng gì