Hướng dẫn xem lại những lỗi xảy ra với Errors Log của cPanel

Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn về theo dõi trạng thái website thông qua cPanel. | June 25, 2016 | Leave a comment

Phần 1: Khái quát tính năng Errors Log (Bản lưu lại những lỗi xảy ra)

Nghe qua tên thì các bạn chắc đã hiểu tính năng của công cụ này. Chức năng này có khả năng ghi lại những lỗi gần đây nhất cho trang web của bạn. Điều này thực sự rất hữu ích trong trường hợp bạn muốn tìm kiếm các liên kết bị hỏng hoặc có vấn đề với tập tin nào đó bị mất. Kiểm tra bản ghi này thường xuyên có thể giúp giữ cho trang web của bạn hoạt động ổn định hơn.

Sau khi đăng nhập vào cPanel, để truy cập giao diện Error Log, các bạn click Home >> Metrics >> Errors. Lúc này màn hình hiện ra hình dưới.

Giao diện tính năng Errors Log trong cPanel

Giao diện tính năng Errors Log trong cPanel

Giao diện của công cụ Error Log không có gì hơn một bản ghi chép chi tiết các lỗi gần đây nhất (cPanel có thể hiện thị 300 lỗi gần đây nhất trong giao diện này). Thông tin về các lỗi này được trình bày theo hàng ngang ở khung bên dưới.

Phần 2: Chi tiết về công cụ Errors Log

Khi có một ai đó truy cập vào trang web của bạn, server sẽ nhận những phản hồi từ trình duyệt của người đó. Nếu người đó gây ra lỗi đối với một phần trong trang web của bạn, lỗi đó sẽ được ghi lại kèm theo ngày, giờ, IP của người đó, trang xảy ra lỗi, vân vân…. Dưới đây tôi sẽ liệt kê một vài lý do phổ biến gây ra lỗi:

  • Tên của trang đã bị thay đổi (SEF URLs(Search Engine Friendly URLs) hoặc liên kết cố định bị thay đổi)
  • Một tập tin đã bị xóa hay đổi tên
  • Có những Spambots thao tác với URL
  • Thiếu các trang báo lỗi hoặc robots.txt
  • Danh sách các liên kết đã bị thay đổi mà không chuyển hướng

Có rất nhiều lý do dẫn đến web site của bạn bị lỗi. Vì thế, hiểu được những thông tin mà công cụ Errors Log đưa ra có ý nghĩa và tầm quan trọng nhất định đối với việc khắc phục lỗi trên web site của bạn. Trong tình huống này, tôi lấy ví dụ về một tập tin bị mất

Một lỗi được hiển thị ở Errors Log trong cPanel

Một lỗi được hiển thị ở Errors Log

  • Ngày và giờ truy cập [Sun Jun 19 02:34:43.736668 2016]
  • Dạng [:error]
  • Địa chỉ IP truy cập [client 86.132.214.23:50151]
  • Đường dẫn và mô tả lỗi: File does not exist: /home/cheapvps/public_html/wp-login.php

Như vậy các bạn đã hiểu được phần nào về tính năng cũng như cách sử dụng tính năng Errors Log trong cPanel,  khi muốn trở về màn hình chính, nhấn Go Back (Ở dưới cùng) để thoát khỏi màn hình giao diện của tính năng này.

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *