Kiểm soát thông tin những người truy cập website của bạn với Raw Access của cPanel

Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn về theo dõi trạng thái website thông qua cPanel. | July 18, 2016 | Leave a comment

Raw Access là một công cụ để kiểm soát toàn bộ các IP truy cập vào website của bạn. Tính năng này cung cấp các bản ghi về thông tin của những người truy cập web site của bạn và các đường dẫn mà họ truy cập vào, trạng thái lỗi và cả trình duyệt mà họ sử dụng, hệ điều hành họ đang sử dụng. Tính năng Raw Access cho phép bạn tải về các bạn ghi dưới dạng nén.

Để truy cập tính năng Raw Access từ màn hình điều khiển chính của cPanel, các bạn tìm đến mục Metric sau đó chọn Raw Access

Truy cập Raw Access trong cPanel

Truy cập Raw Access trong cPanel

Phần 1: Cấu hình một bản ghi

Khi truy cập vào giao diện của tính năng Raw Access, tại màn hình xuất hiện sau đó, phần Configure được bố trí  ở trên cùng. Trong phần này, bạn có thể thiết lập cấu hình để  hệ thống tự động lưu trữ bản ghi và khi nào thì tự động xóa chúng.

 • Tích vào hộp kiểm “Archive logs in your home directory at the end of each stats run every 24 hours.” để hệ thống tự động lưu lại bản ghi mỗi khi hệ thống xử lý số liệu thống kê trang web của bạn. (Thời gian để hệ thống tiến hành xử lý số liệu thống kê khoảng mỗi 24 giờ)
 • Tích vào hộp kiểm “Remove the previous month’s archived logs from your home directory at the end of each month” nếu bạn muốn mỗi tháng hệ thống tự động xóa bản ghi của tháng trước.

  Cấu hình bản ghi trong Raw Access - cPanel

  Cấu hình bản ghi trong Raw Access

Click Save để lưu lại các thay đổi cấu hình của bạn

Phần 2: Tải và xem các bản ghi hiện tại

Bạn có thể làm việc này trong phần Download Current Raw Access Logs tại giao diện của tính năng.

Phần này liệt kê danh sách các domain trên tài khoản của bạn kèm theo các thông tin của chúng

 • Domain: Cột này hiển thị danh sách các domain trên tài khoản của bạn. Để truy cập bản ghi Raw Access cuả domain, các bạn thực hiện theo những bước bên dưới:
  1. Ấn vào đường dẫn (tên của domain mà bạn muốn tải bản ghi về) để tiến hành tải về dạng nén của bản ghi. (File nén có phần mở rộng *.gz)
  2. Đợi đến khi File tải về máy tính của bạn hoàn tất
  3. Giải nén và đọc bản ghi.

   Currents Raw Access Logs trong cPanel

   Currents Raw Access Logs trong cPanel

 • Last Update: Thời gian của lần gần đây nhất mà file bản ghi được cập nhật
 • Disk Usage: Dung lượng đĩa mà các file bản ghi sử dụng
 • Linked Domains: Danh sách các domain trỏ tới domain ở mục trên

Các bạn cũng có thể click vào đề mục phía trên đầu mỗi cột để thay đổi cách sắp  xếp danh sách của bạn. Ví dụ: khi lick vào chữ Domain, bên cạnh chữ Domain này sẽ có hình tam giác nhỏ quay xuống, lúc này danh sách domain của bạn sẽ được sắp xếp theo thứ tự A đến Z, click một lần nữa, hình tam giác trở thành hình tam giác quay lên, các domain lập tức được hiển thị theo thứ tự từ Z đến A.

Phần 3: Archived Raw Logs

Phần dưới cùng của giao diện – Archived Raw Logs. Phần này hiển thị các bản ghi được lưu trữ trong thư mục /home của bạn.

Click vào tên file để tải về bản ghi được lưu trữ. (xem hình)

Archived Raw Logs trong Raw Access - cPanel

Archived Raw Logs trong Raw Access

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *