Lastest Posts

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu (Database) để up file sql trong host Cpanel

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu (Database) để up file sql trong host Cpanel

  Bài viết gồm 2 phần tương ứng với hai điều các bạn cần hiểu được sau khi đọc bài viết này: Cách tạo một cơ sở...
June 2, 2016 4340 Reads Leave a comment
Hướng dẫn upload file lên host Cpanel và quản lý File manager

Hướng dẫn upload file lên host Cpanel và quản lý File manager

Có nhiều phương pháp để tải mã nguồn của bạn lên host với Cpanel như: ..backlink… Trong bài viết này tôi sẽ hướ...
June 2, 2016 4636 Reads One comment