Lastest Posts

Kiểm soát những email gửi đi với tính năng Track Delivery của cPanel

Kiểm soát những email gửi đi với tính năng Track Delivery của cPanel

Phần 1: Tổng quan tính năng Track Delivery (Kiểm soát thư gửi đi) Giao diện này hiển thị báo cáo về tìn...
July 8, 2016 984 Reads Leave a comment
Ý nghĩa và giải thích các thông số cơ bản của một gói host cPanel

Ý nghĩa và giải thích các thông số cơ bản của một gói host cPanel

Bạn là người mới phát triển website? Bạn định mua một hosting cho một tá các website của bạn? Nhà cung cấp host cPane...
July 7, 2016 627 Reads Leave a comment
Hướng dẫn tự động gửi mail với PHPmailer thông qua SMTP mail của host cPanel

Hướng dẫn tự động gửi mail với PHPmailer thông qua SMTP mail của host cPanel

Tự động gửi mail là kỹ thuật cần thiết cho gần như tất cả các website từ blog đến diễn đàn hay các t...
June 29, 2016 1332 Reads Leave a comment
Hướng chuyển tiếp Email đến sever nào đó (Mail Exchanger) với MX Entry của cPanel

Hướng chuyển tiếp Email đến sever nào đó (Mail Exchanger) với MX Entry của cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng MX Entry Sử dụng tính năng MX Entry (Mail Exchanger – chuyển đổi Email) để...
June 29, 2016 721 Reads Leave a comment
Hướng dẫn sử dụng chức năng Simple Zone Editor để tạo bản ghi DNS

Hướng dẫn sử dụng chức năng Simple Zone Editor để tạo bản ghi DNS

Phần 1: Tổng quan về Simple Zone Editor DNS (Domain Name System) – Hệ thống tên miền – là một thành phần...
June 29, 2016 867 Reads Leave a comment
Tự động trả lời tin nhắn email với tính năng Auto Responders của host cPanel

Tự động trả lời tin nhắn email với tính năng Auto Responders của host cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng Auto Responders (Tự động hồi đáp) Cấu hình một tài khoản Email của bạn để có thể tự độ...
June 29, 2016 564 Reads Leave a comment
Hướng dẫn tạo và sử dụng kết nối SSH với SSH Access của cPanel

Hướng dẫn tạo và sử dụng kết nối SSH với SSH Access của cPanel

Phần 1: Giới thiệu về SSH và tính năng SSH Access SSH là một chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử d...
June 28, 2016 1003 Reads Leave a comment
Hướng dẫn tiết kiện băng thông với Hotlink Protection của cPanel

Hướng dẫn tiết kiện băng thông với Hotlink Protection của cPanel

Phần 1: Tổng quan về tính năng Hotlink protection Hotlink là gì? Hotlink là một thuật ngữ chỉ hành động...
June 28, 2016 492 Reads Leave a comment
Hướng dẫn xem lại những lỗi xảy ra với Errors Log của cPanel

Hướng dẫn xem lại những lỗi xảy ra với Errors Log của cPanel

Phần 1: Khái quát tính năng Errors Log (Bản lưu lại những lỗi xảy ra) Nghe qua tên thì các bạn chắc đã hiê...
June 25, 2016 524 Reads Leave a comment
Quản lý nguồn truy cập website của bạn thông qua host cPanel

Quản lý nguồn truy cập website của bạn thông qua host cPanel

Phần 1: Tổng quan chức năng hiển thị những truy cập cuối (Latest Visitors) trong cPanel Tính năng Latest Vis...
June 25, 2016 568 Reads Leave a comment