Sửa lỗi Unable to Create Directory wp-content/uploads. Is its Parent Directory Writable by the Server in WordPress?

Fix lỗi | December 24, 2016 | Leave a comment

Nếu Bạn thường xuyên sử dụng wordpress thì việc gặp lỗi “Unable to Create Directory wp-content/uploads. Is its Parent Directory Writable by the Server in WordPress?” là điều không tránh khỏi.

Unable to Create Directory wp-content/uploads. Is its Parent Directory Writable by the Server in WordPress

Unable to Create Directory wp-content/uploads. Is its Parent Directory Writable by the Server in WordPress

 

Việc fix lỗi này khá đơn giản. Các Bạn hãy làm theo các cách sau nhé

Cách 1: Lý do wordpress không thể up ảnh lên là do phân quyền (Permissions, chmod)
Bạn hãy kiểm tra xem các thư mục wp-content, uploads (url chứa anhr0 xem đã phân quyền đúng chưa. Cần set full quyền nhé.

Nếu cách 1 chưa thành công thì sử dụng cách 2 nhé

Cách 2: Thêm 2 dòng này vào file wp-config.php

require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);
define( ‘UPLOADS’, ‘wp-content/uploads’ );

Nếu vẫn không được thì liên hệ lại mình để mình kiểm tra nhé

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *