Tạo một danh sách gửi thư với Mailing Lists của cPanel

Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn về cấu hình Email trong host cPanel | July 18, 2016 | Leave a comment

Mailing Lists (Danh sách gửi thư) là một tính năng cho phép người dùng tạo ra một địa chỉ Email. Khi có thư được gửi tới hòm thư này thì tất cả mọi người trong danh sách đều nhận được.

Phần 1: Tạo một danh sách gửi thư

Để tạo một Mailing Lists. Các bạn thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào cPanel
 2. Trong mục Mail chọn Mailing Lists.

  Truy cập Mailing Lists trong cPanel

  Truy cập Mailing Lists trong cPanel

 3. Nhập tên và chọn Domain cho danh sách gửi
 4. Nhập và nhập lại mật khẩu vào ô tương ứng với (Strength là độ mạnh của mật khẩu)

  Tạo Mailing Lists trong cPanel

  Tạo Mailing Lists trong cPanel

 5. Chọn kiểu truy cập danh sách trong mục Access Type. Ở đây có hai tùy chọn:
  – Public (Công cộng)
  – Private (Cá nhân)
 6. Click Add. Ở giao diện xuất hiện sau đó, nhấn Go Back

Phần 2:

Sau khi tạo thành công một danh sách gửi, danh sách gửi đó xuất hiện trong bảng Current Lists như hình dưới:

Bảng Current Lists trong cPanel

Bảng Current Lists trong cPanel

 • Ô Search giúp tìm kiếm một danh sách. Nhập từ khóa cần tìm vào ô này và ấn Enter
 • Mục Page size để chọn số mục hiển thị trên mỗi trang
 • Cột List Name hiển thị tên hòm thư
 • Cột Usage hiển thị dung lượng không gian đĩa mà hòm thư sử dụng
 • Cột Access hiển thị kiểu của hòm thư (Công cộng hay cá nhân)
 • Cột Admin hiển thị quản trị viên của danh sách gửi thư tương ứng
 • Cột Functions có tác dụng quản lý  các chức năng cho danh sách gửi (Tôi sẽ trình bày chi tiết các chức năng này ở dưới)

2.1 Kích hoạt bộ lọc Spam cho Mailing Lists

 1. Trong bảng Current Lists, tìm danh sách cần quản lý
 2. Chọn Manage trong cột Functions
 3. Trong mục Configuration Categories, click chọn Privacy options. 
 4. Click Spam filters.

  Lọc Spam trong Mailing Lists - cPanel

  Lọc Spam trong Mailing Lists

 5. Nhập các quy tắc lọc mà bạn muốn vào ô nhập ở phía dưới. (Trong một bài viết khác, tôi sẽ nói về cách tạo ra các quy tắc lọc Mail)
 6. Click Submit Your Changes.

2.2 Thay đổi mật khẩu Mailing Lists

 1. Trong bảng Current Lists, tìm danh sách cần quản lý
 2. Chọn Change Password trong cột Functions
 3. Nhập và nhập lại mật khẩu vào ô tương ứng
 4. Click Change Password

2.3 Ủy quyền quản trị

Bạn có thể ủy quyền quản trị danh sách gửi thư cho người sử dụng mà bạn chọn dưới đây. Một khi bạn đã giao quyền quản trị một danh sách cho người sử dụng email, người dùng đó có thể đăng nhập vào giao diện quản trị của danh sách từ webmail.

 1. Trong bảng Current Lists, tìm danh sách cần quản lý
 2. Chọn Delegation trong cột Functions (Màn hình hiện ra như hình)
  Ủy quyền quản trị Mailing Lists - cPanel

  Ủy quyền quản trị Mailing Lists

  • Để quỷ quyền cho một người dùng, chọn người dùng đó trong mục Available Users, sau đó click vào nút hình mũi tên hướng sang phải
  • Để xóa bỏ quyền quản trị của người dùng, chọn người dùng đó trong danh sách List Administrators, sau đó click vào nút có hình mũi tên hướng sang trái
 3. Click Save

2.4 Xóa một danh sách gửi thư

 1. Trong bảng Current Lists, tìm danh sách cần quản lý
 2. Chọn Delete trong cột Functions
 3. Click Delete Mailling Lists để xác nhận xóa

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *